Dansa 5-6

Per a alumnes d’entre 12 i 16 anys amb coneixements previs de dansa clàssica i amb ganes d’aprofundir en la tècnica.

Es treballarà per assolir uns coneixements tècnics i de col·locació de la dansa clàssica i entendre el paper que hi juga la consciència de l’espai i la sensibilitat musical per a la interpretació de la dansa. Sempre procurant desenvolupar la sensibilitat emocional, física, social i cognitiva de l’alumne.

Els continguts d’aquesta classe són:

Reproduir el moviment d’una tècnica o estil concret de dansa a partir de la comprensió bàsica de la mecànica del cos, de les característiques del moviment i dels elements musicals relacionats

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l’atac de moviment i la respiració

Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt

Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a obtenir una qualitat de moviment òptima

Desenvolupament de les capacitats creatives i de la improvisació a partir d’un fragment musical

Ballar una tècnica de dansa a partir de coreografies que tinguin en compte les característiques del moviment i dels elements musicals relacionats

Vocabulari específic de la dansa clàssica de tots els passos treballats

Interiorització de la música per tal de desenvolupar la sensibilitat artística amb l’elegància i l’energia que la dansa requereix

Event Hours(2)

  • Dilluns

    18.30 - 19.30

  • Dimecres

    18.45 - 19.45