Dansa 4

Per a alumnes d’entre 10 i 11 anys amb ganes d’aprofundir en la tècnica de dansa clàssica.

Es treballarà per aprofundir en els coneixements de la pràctica del moviment i els patrons concrets de la dansa clàssica, desenvolupant la sensibilitat emocional, física, social i cognitiva de l’alumne.

S’introduiran conceptes bàsics de preparació del treball de puntes.

Els continguts d’aquesta classe són:

Introducció de pautes i propostes de treball per a les condicions físiques de la dansa

Reproduir el moviment d’una tècnica o estil concret de dansa a partir de la comprensió bàsica de la mecànica del cos, de les característiques del moviment i dels elements musicals relacionats

Execució de la lateralitat amb els segments corporals dominants

Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes

Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se

Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en la dansa i atenció al director

Introducció del treball específic de puntes

Event Hours(2)

  • Dimarts

    18.00 - 19.00

  • Dijous

    18.00 - 19.00