Contemporani 3-4

Per a alumnes d’entre 10 i 11 anys amb ganes d’aprofundir en la tècnica de dansa contemporània.

Es treballarà per aprofundir en els coneixements de la pràctica del moviment i els patrons concrets de la dansa contemporània, desenvolupant la sensibilitat emocional, física, social i cognitiva de l’alumne.

Els continguts d’aquesta classe són:

Introducció de pautes i propostes de treball per a les condicions físiques de la dansa

Reproduir el moviment d’una tècnica o estil concret de dansa a partir de la comprensió bàsica de la mecànica del cos, de les característiques del moviment i dels elements musicals relacionats

Execució de la lateralitat amb els segments corporals dominants

Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes

Tècnica bàsica i condicionament per al treball de les acrobàcies.

Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se

Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en la dansa i atenció al director

Introducció de conceptes bàsics i de col·locació de la dansa contemporània

Event Hours(1)

  • Dijous

    17.15 - 18.00