Clàssic adults inic-mig

Per a aquells alumnes que vulguin nodrir-se de base tècnica de la dansa clàssica o vulguin aprofundir en l’especialitat del ballet clàssic. Es treballaran els següents continguts:

acondicionament físic

Musicalitat

Coordinació

Equilibri

Memòria

Expressivitat

Event Hours(1)

  • Dimecres

    20.15 - 21.15