Teatre Musical 2

Per a alumnes d’entre 6 i 7 anys amb ganes d’actuar, cantar i ballar.

Introduirem l’alumne en la interpretació i el cant desenvolupant la sensibilitat emocional, interpretativa i social dels alumnes.

Es treballarà per potenciar la confiança personal i la projecció de la veu.

Els continguts d’aquesta classe són:

Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment

Exploració de situacions que suposin comunicació verbal i corporal

Possibilitats sonores i expressives de la veu

Discriminació del concepte protagonista i secundari

Exploració de l’afinació i volum de la pròpia veu cantada

Percepció i interacció del propi cos amb l’espai: Direccions, focus, desplaçament, formes geomètriques en l’espai

Event Hours(1)

  • Dimecres

    17.15 - 18.00